Theater dat beweegt

In 2007 richtten theatermakers Greg Nottrot en Floor Leene het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) op. Het NUT is sindsdien het meest gastvrije theatergezelschap van Nederland. Vanuit thuisbasis Utrecht maken we voorstellingen in de wijk, de stad, de rest van het land en daarbuiten. Je ziet ons overal: in de buitenlucht, op bijzondere locaties en desnoods in theaters.

Theater is niet om naar te kijken, het is een aanleiding om met elkaar te praten. Ons theater brengt beweging in wat vastzit en biedt houvast wanneer alles in beweging is. Wij geloven dat veelstemmigheid en saamhorigheid samen kunnen gaan. Dat tegenstrijdige perspectieven elkaar kunnen verdragen. En dat gezelligheid een luchtige landingsbaan is voor controverse.

Onze voorstellingen gaan over hoe de wereld van morgen eruit kan zien. We laten ons daarbij inspireren door het verleden. We brengen 1001 perspectieven samen, omarmen de twijfel en maken het complexe toegankelijk. Altijd bevragen we onszelf en willen we de ander begrijpen. Omdat we geloven dat wederzijds begrip de eerste stap is naar nieuwe gedeelde grond.

Het NUT en de toekomst

In de periode 2021 – 2024 bouwt het NUT aan de toekomst. We onderzoeken de toekomst van werk (2021), de waarheid / God (2022), bezittingen / geld (2023) en de dood / het niets (2024).

We onderzoeken ieder thema aan de hand van vaste theatertradities: reguliere voorstellingen; een zomervoorstelling op locatie, een wintervoorstelling in de theaters en een familievoorstelling die overal kan spelen. Én drie onderzoeksprojecten; Het andere perspectief is een community-art project in de Leidsche Rijn, De -isten is een theatrale denkexercitie op Oerol en we begeleiden een expositie-, debat- of performanceweek van de studenten van de HKU.

Onze partners

Berlijnplein

We zijn gevestigd op het Berlijnplein. Samen met onze pleingenoten bouwen we daar aan de toekomst van de stad en de toekomst van het Berlijnplein. Dat doen we als actief lid van de coöperatie Berlijnplein, in nauwe samenwerking met RAUM, BuurtwerkKamer, Jonge Honden, Goede Vrijdag en alle toekomstige pleingenoten.

Nieuwsgierig? Lees hier meer over het ontwikkelkader Berlijnplein >>>

Podium Hoge Woerd

‘Verbeter de wereld, begin bij je buurt’: onder dat motto zetten Podium Hoge Woerd en het NUT zich samen in voor theater voor iedereen. Sinds het najaar van 2020 werken we met elkaar aan het leren kennen en betrekken van bewoners uit Utrecht Leidsche Rijn die niet of nauwelijks nog naar theater gaan. Als twee nieuwsgierige theaterbrengers van dit stadsdeel dragen we er samen zorg voor dat we een diverse en inclusieve dwarsdoorsnede van de wijk bereiken en betrekken bij al het moois dat we te bieden hebben. Dit is mogelijk met steun van het Fonds Podiumkunsten.

Studium Generale Universiteit Utrecht

Sinds september 2020 werken we samen met Studium Generale van de Universiteit Utrecht in het realiseren van De Futuristen. Spannende projecten waarin steeds kunst en wetenschap bij elkaar gebracht worden. De gesprekken die tussen wetenschappers en kunstenaars tot stand komen, zijn van grote waarde in het nadenken over onze toekomst. De expertise en het grote netwerk van deze partner, leidt ons tot vele interessante wetenschappers.

En ook…

Pact Utrecht, Bos Theaterproducties, CO Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht, vele publieke en private fondsen en natuurlijk onze bedrijfspartners en vrienden van het NUT: samenwerken zit ons in het bloed en we zijn ontelbaar veel mensen en instellingen even zoveel schatplichtig.

Stichting & ANBI

Kamer van Koophandel: 30223354
IBAN: NL85 INGB 0003 1738 82
BTW-nummer: NL8176.25.355.B01
Subsidiënten (structureel): Fonds Podiumkunsten, Gemeente Utrecht.
Het NUT hanteert de cao Toneel en Dans en het bestuur volgt de Code Cultural Governance.
Lees hier ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

Het NUT heeft een ANBI Status
Lees hier het formulier publicatieplicht ANBI.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van het NUT is gericht op het belonen in lijn met wat gangbaar is in de theatersector. Daarbij spelen de cao-toneel en dans en de uitgangspunten van de fair practice een sturende rol.

De bestuurders van het NUT voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit; ze ontvangen geen vergoedingen of vacatiegelden.  De beloning van de directie wordt vastgesteld door het bestuur. Het NUT houdt zich aan het gestelde in de Wet Normering Topinkomsten (WNT), die is vastgesteld voor de (semi) publieke sector.  Het personeel valt onder de cao-toneel en dans.