Algemene voorwaarden het NUT

 

1.   OVER DEZE VOORWAARDEN 

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden voor de gebruikers van de winkel van het NUT. De gebruiker wordt in deze voorwaarden aangeduid als bezoeker. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en alle bestellingen via onze winkel. 
 3. In onze winkel kunnen bezoekers tickets kopen voor onze voorstellingen en producten die op de een of andere manier een relatie hebben met onze voorstellingen. Alles wat geen tickets betreft wordt aangeduid met ‘producten’.
 4. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de bezoeker en het NUT is Nederlands recht van toepassing. 
 5. Het NUT speelt ook voorstellingen op locaties en in theaters waarvoor de kaartverkoop via die locatie of het theater in kwestie verloopt. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van die derde partij van toepassing. 

 

 1. DE BESTELLING 
 1. Jij bestelt (een) ticket(s) of product bij het NUT. Op dit moment ontstaat er een koopovereenkomst tussen jou en Het Nieuw Utrechts Toneel. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de koopovereenkomst tussen jou en het NUT. 
 3. Deze algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld aan jou voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. 

 

 1. KAARTVERKOOP
 1. Aan (programma-) aankondigingen, prijsopgaven, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Het NUT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in brochures, website, sociale media-uitingen of advertenties.
 3. Elk E-ticket met QR-code is uniek en kan éénmalig worden gebruikt.
 4. In geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs, heeft de bezoeker geen recht op vergoeding.
 5. Na het online afrekenen van je bestelling, ontvang je een bevestigingsmail met bijgevoegde E-ticket(s). Deze dien je uit te printen of op een mobiel mee te nemen.
 6. Ook als je onverhoopt je tickets niet hebt ontvangen, neem contact met kaartverkoop of loop langs de kassa. Ter plaatse komen we er altijd uit.
 7. De QR-code wordt gescand bij de ingang van het terrein ter controle.
 8. Korting wordt uitsluitend verleend op vertoon van een geldige pas bij de kassa.
 9. Het toegangsbewijs dient (indien van toepassing samen met de kortingspas) altijd te worden getoond bij binnenkomst van de voorstellingslocatie maar kan ook op ieder ander moment door medewerkers van het theater worden opgevraagd.
 10. In geval van een annulering bij een afgelaste voorstelling, kan iedereen met een toegangsbewijs voor de bewuste voorstelling een andere voorstellingsdatum kiezen. Dit in overleg met het NUT en op basis van beschikbaarheid. In het geval dat er geen alternatieve datum meer beschikbaar is, wordt het geld gerestitueerd of in overleg op een persoonlijk tegoed geboekt.
 11. Het NUT behoudt zich het recht voor een actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Het gezelschap is niet aansprakelijk voor eventuele typ- of drukfouten.

 

 1. VERZENDING 
 1. Tickets worden per mail in de vorm van een e-ticket direct verzonden. 
 2. Het NUT streeft ernaar om producten dezelfde week te versturen. Dit kan niet worden gegarandeerd. 
 3. Je betaalt bij een bestelling van producten verzendkosten. De hoogte hiervan wordt in het besteloverzicht vermeld. 
 4. De producten worden standaard per post bezorgd. Het NUT kan er ook voor kiezen om het product zelf te bezorgen als je dicht in de buurt woont.
 5. Producten worden geleverd op het adres dat je hebt opgegeven. 
 6. Als de bestelling retour is gestuurd door het postbedrijf omdat er een foutief adres op het pakket is vermeld, dan sturen we het opnieuw op. Hiervoor brengen we de bijkomende verzendkosten in rekening.

 

 1. DE BETALING 
 1. De betaling vindt plaats via een overboeking, creditcard, iDEAL, Bancontact of SOFORT Banking.
 2. De bestelling wordt pas verwerkt als de betaling is geslaagd. 

 

 1. ANNULEREN / RUILEN TICKETS
 1. Het is niet mogelijk om voor betaalde toegangskaarten geld terug te krijgen, wel kun je je ticket doorgeven aan iemand anders. Is het ticket gekocht met een persoonsgebonden CJP of studenten-pas, dan dient deze evt. nog wel omgezet te worden naar regulier tarief.
 2. Omruilen van speeldata is eenmalig mogelijk.
 3. Indien een bezoeker, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een toegangsbewijs is dit voor eigen rekening.
 4. Doorverkoop van tickets: tickets mogen aangeboden worden op de Facebookpagina van het NUT en via Ticketswap.
 5. De gekochte tickets mogen niet doorverkocht worden voor een hogere prijs dan de aankoopwaarde.

 

 1. RETOURNEREN PRODUCTEN
 1. Je kunt producten binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. 
 2. Deze bedenktermijn van 14 dagen vangt aan op de dag van ontvangst. 
 3. Als je gebruikt wilt wil maken van de mogelijkheid om het product te retourneren, dan laat je dit eerst weten aan het NUT via info@het-nut.nl 
 4. Het NUT stuurt je een bevestiging en het retouradres. 
 5. Je stuurt het product binnen 14 dagen terug naar het NUT.
 6. Jij betaalt de eventuele retourkosten bij retournering per post. 
 7. Als het product is ontvangen betaalt het NUT het gehele bedrag inclusief verzendkosten terug. De retourkosten blijven voor jouw rekening. 
 8. Jij bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer je onzorgvuldig met het product bent omgegaan. Het uitgangspunt is dat de je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat ook in een fysieke winkel is toegestaan 

 

 1. KLACHTEN & GESCHILLEN 
 1. Als het (juiste) product niet is ontvangen neem je contact op met het NUT via info@het-nut.nl
 2. Als je een klacht hebt dan kan deze gemeld worden bij info@het-nut.nl

 

 1. PRIVACY 
 1. Het Nieuw Utrechts Toneel verwerkt de volgende persoonsgegevens:
  naam
  bezorgadres
  factuuradres
  e-mailadres
  telefoonnummer (optioneel)
  technische gegevens, zoals je IP adres 
 2. Het NUT gebruikt deze gegevens om je bestelling te kunnen verwerken en te bezorgen. 
 3. Meer informatie over hoe het NUT omgaat met persoonsgegevens is te vinden in de privacy policy.

 

 1. ETEN & DRINKEN
 1. Het meebrengen en nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan.

 

 1. FOTO & VIDEO
 1. Het maken van foto’s (zonder flits) en filmopnamen tijdens de voorstellingen is niet toegestaan.
 2. Ervoor en erna wel. Graag zelfs. Zeker als je ze deelt met ons via social media. 

 

 1. GEDRAGSREGELS
 1. Het NUT behoudt zich het recht voor bezoekers die overlast bezorgen uit de zaal / van de speellocatie te verwijderen.
 2. Het is niet toegestaan honden mee te nemen in de zaal / op de speellocatie. 

 

 1. KINDEREN
 1. Het NUT bepaalt voor elke (jeugd)voorstelling de adviesleeftijd voor kinderen. Kinderen onder de aangegeven adviesleeftijd worden niet toegelaten. Wij willen dat kinderen de rest van hun leven van theater genieten en niet dat een te spannende of complexe ervaring hen daarvan weerhoudt. 

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET NIEUW UTRECHTS TONEEL
 2. Het verblijf van de bezoeker op onze speellocatie(s) is voor zijn/haar eigen rekening en risico. 
 3. Het NUT is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (medewerkers van) het NUT, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het NUT verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het NUT wordt onder meer uitgesloten voor: 
  1. schade ten gevolge van het handelen van derden ;
  2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het NUT gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
  3. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het NUT en de bezoeker betrekking heeft;
  4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers. 
 4. Het NUT is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het NUT. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het NUT onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het NUT, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.