Het NUT krijgt van de Utrechtse Adviescommissie Cultuurnota 2025 – 2028 een positief advies. Dat wil zeggen dat zij het Utrechtse college van burgemeester en wethouders adviseren de subsidieaanvraag van het NUT voor de jaren 2025 tot en met 2028, te honoreren.

Uit het advies:

“De commissie is positief over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de voorstellingen van het NUT. Het geëngageerde gezelschap creëert voorstellingen waarbij vorm en inhoud goed samenvallen. De commissie vindt het krachtig dat de missie en visie van het gezelschap op alle vlakken wordt doorgetrokken door het artistieke en zakelijke model te integreren. De samenwerkingen die worden aangegaan met zowel maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven dragen volgens haar bij aan inhoudelijke verdieping en het bereiken van een breder publiek. De conceptontwikkeling en de jaarthema’s vindt zij helder vertaald in programmalijnen.”

Natuurlijk zijn we heel blij met het advies! Het budget is niet onbeperkt en er zijn helaas ook harde klappen gevallen. We voelen mee met de instellingen voor wie het advies niet positief is.